CRPIH

Logo

O Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades cumpre 25 anos de existencia. A conmemoración desta efeméride celebrarase coa organización dunha conferencia inaugural, catro xornadas temáticas e unha conferencia de clausura ao longo do ano, nas que se tratará de dar a coñecer ao público: a historia do Centro, a transcendencia da investigación levada a cabo e o recoñecemento da súa centralidade dentro da investigación en humanidades posta de manifesto nos legados de investigadores importantes, dos que o CRPIH é depositario.

Todas as actividades programadas celebraranse no salón de actos do pazo de San Roque, sede do Centro, e son as seguintes:

Conferencia de apertura

19 de marzo de 2018

12,30 horas: conferencia inaugural a cargo de D. Darío Villanueva (Director da Real Academia Española), quen disertará sobre o tema “A voltas coa posverdade”.

O Centro Ramón Piñeiro e a investigación literaria

24-25 de maio de 2018 (duración 12 horas)

Nestes dous días ofrecerase por parte de investigadores do Centro un repaso dos proxectos e estudos literarios levados a cabo ao longo destes 25 anos.

Día 24

 • 11,00-13,30 horas: Presentación dos proxectos de ARGAMED (Lírica profana galego-portuguesa, Prosa medieval e Cantigas de Santa María).
 • 13,30-14,30 horas: Debate.
 • 16,30-17,30 horas: Presentación proxectos de Literatura (Informes de literatura, Recuperación de textos literarios e xornalísticos galegos e Bibliografía da literatura galega).
 • 17,30-18,30 horas: Presentación dicionario de termos literarios e intervención de Manuel Portela (Universidade de Coímbra).
 • 18,30-19,00 horas: Descanso.
 • 19,00-20,30 horas: Intervención de Meri Torras (Universidade Autónoma de Barcelona) e debate.

Día 25

 • 12,00-13,00 horas: Presentación do proxecto "Investigación en Literatura Infantil e Xuvenil". 25 anos de Literatura infantil e xuvenil.
 • 13,00-14,30 horas: Debate.

O Centro Ramón Piñeiro: a súa creación e a súa importancia examinadas desde ángulos distintos

12 de xullo de 2018 (duración 8 horas)

Nesta xornada tratarase de rememorar o proceso de creación do Centro, a razón do seu nome, a relevancia da súa investigación e a súa proxección internacional.

No programa desta xornada haberá:

 • 10,00-10,30 horas: Siro López: “A miña visión de Ramón Piñeiro”.
 • 10,30-11,00 horas: Manuel González: “Constantino García, o primeiro Coordinador científico do CRPIH”.
 • 11,00-12,30 horas: Mesa redonda “A posta en marcha e a vida do Centro a través dos seus investigadores”.
 • 12,30-13,30 horas: Mesa redonda: “25 anos do Centro Ramón Piñeiro: unha visión desde o seus responsables políticos”.
 • 13,30-14,00 horas: Visita á exposición das publicacións realizadas polo Centro Ramón Piñeiro nos 25 anos de historia e as mostras dos legados recibidos no Centro para a súa custodia e estudo.
 • 16,30-18,00 horas: Mesa redonda: “O Centro Ramón Piñeiro visto polos bolseiros/as”, á que serán convidadosos bolseiros e bolseiras que pasaron polo Centro desde a súa posta en marcha, para falaren da súa experiencia e da importancia que este período tivo na súa formación.
 • 18,30-19,30 horas: “25 anos de xestión do Centro Ramón Piñeiro vistos polo persoal de administración”.
 • 19,30 horas: clausura da xornada.

O Centro Ramón Piñeiro como recuperador de fondos galegos e depositario de legados

12 de setembro de 2018 (duración 5 horas)
 • 09,30 horas: Apertura da xornada.
 • 10,00-10,30 horas: Luís Alonso Girgado: “A importacia do Centro Ramón Piñeiro na visibilización e accesibilidade de fondos históricos importantes da cultura galega”.
 • 10,30-11,00 horas: Carlos Búa: “Jürgen Untermann: o home, o profesor”.
 • 11,00-11,30 horas: Virgilio García Trabazo: “Jürgen Untermann, unha figura transcendental para o coñecemento da realidade lingüística prerromana na Península Ibérica”.
 • 11,30-11,45 horas: Descanso.
 • 11,45-12,30 horas: Ramón Mariño: “Elixio Rivas, o lingüista apaixonado pola nosa cultura material”.
 • 12,30-13,15 horas: Antón Santamarina: “Aníbal Otero, unha figura clave no coñecemento do léxico e da dialectoloxía galega”.
 • 13,15-13,45 horas: Armando Requeixo: “O legado de Luísa Villalta, escritora referencial na literatura galega de entre séculos”.
 • 14,00 horas: Clausura da xornada.

O Centro Ramón Piñeiro e a investigación lingüística

19 de novembro de 2018 (duración 10 horas)

Nesta xornada final, farase unha valoración da importancia e da transcendencia dos proxectos no ámbito lingüístico levados a cabo nos 25 anos de vida do Centro, con especial atención a:

 • 09,30-09,45 horas: Inauguración da xornada
 • 09,45-10,00 horas: Tradutor automático español-galego (Es-Gl) (María Sol López Martínez)
 • 10,00-10,30 horas: Sintetizador de voz en galego (Cotovía) (Manuel González González)
 • 10,30-11,00 horas: Bibliografía informatizada da lingua galega (BILEGA) (Francisco García Gondar)
 • 11,00-11,30 horas: Pausa
 • 11,30-12,00 horas: Corpus de referencia do galego actual (CORGA) (María Sol López Martínez - Eva Mª Domínguez Noya)
 • 12,00-12,30 horas: Corpus documentale latinum Gallaeciae (CODOLGA) (Eduardo López Pereira)
 • 13,00 horas: Conferencia de clausura a cargo do profesor Guillermo Rojo, co título Aproximación á estrutura estatística do léxico galego
 • 16,30-17,00 horas: Base de datos do ALiR (Manuel González González)
 • 17,00-17,30 horas: O Dicionario italiano-galego (Isabel González Fernández)
 • 17,30-18,00 horas: Pausa
 • 18,00-18,30 horas: Os traballos terminolóxicos (Inés Veiga Mateos)
 • 18,30-19,00 horas: Os traballos no ámbito da fraseoloxía (Xesús Ferro Ruibal)
 • 19,00 horas: Clausura da xornada