CRPIH

 

CORGA 1.7

Corpus de Referencia do Galego Actual.

2015

ISSN 1988-1541

O Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA) é unha colección de documentos que se almacenan en formato electrónico na que están representados os diferentes tipos de textos da lingua galega actual (xornalísticos, literarios, etc.). Cronoloxicamente comprende textos publicados dende 1975 ata a actualidade, sobre os que se poden facer consultas a través do seu sistema de buscas.