CRPIH

 

CORGAetq 2.6

Corpus de Referencia do Galego Actual etiquetado.

2015

ISSN 1989-9661

O Corpus de Referencia do Galego Actual etiquetado é unha selección de textos xornalísticos extraídos do CORGA que están etiquetados manualmente. Polo tanto, a través do seu sistema de buscas pódense facer consultas utilizando lemas e etiquetas morfosintácticas.