CRPIH

07/08/2018

ORDE do 23 de maio de 2018 pola que se aproban as bases reguladoras que rexerán o concurso público de dez bolsas de formación en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades e se procede á súa convocatoria.

Convocatoria:

Diario Oficial de Galicia Nº106 do martes, 5 de xuño de 2018 (descargar pdf)

Máis información:

Os formularios desta solicitude estarán dispoñibles na sede electrónica da Xunta de Galicia en https://sede.xunta.gal (buscar procedemento ED109A)

Comisión de valoración:

Resolución pola que se nomean os vogais da comisión de valoración (descargar pdf)

Emenda de documentación:

16 de xullo de 2018: Requirimento de emenda de documentación (descargar pdf)

Proposta de resolución:

7 de agosto de 2018: Proposta de resolución provisional para a concesión de 10 bolsas de formación en proxectos de investigación do CRPIH (descargar pdf).