CRPIH

10/02/2007
Logo Cadernos Ramón Piñeiro

Esta liña do noso traballo quere homenaxear a Ramón Piñeiro na colección de cadernos que leva o seu nome e que, á altura de comezos deste 2007, leva dez números, algúns deles dedicados á figura de don Ramón e outros a temas e cuestións filosóficas, estéticas ou biográficas referidas sempre ao noso ámbito cultural e lingüístico. Boa parte destes cadernos está integrada polas obras gañadoras do Premio Centro Ramón Piñeiro de ensaio curto que promove o noso Centro e que no presente ano vai pola quinta convocatoria.

Dirección/Coordinación

Luís Alonso Girgado.

Persoal vinculado

Marisa Moreda Leirado, María Vilariño Suárez (bolseiras actuais).

Amelia Rodrígues Estéves, Xoan Carlos Domínguez Alberte, Carmen Fariña Miranda.

Outros colaboradores: Teresa Monteagudo Cabaleiro, María Cuquejo Enríquez, Ramón López Vázquez, Manuel Quintáns Suárez, Anxo González Fernández.

Publicacións resultantes

Ramón Piñeiro: dúas lecturas. Cadernos Ramón Piñeiro I, [2003]

Ramón Piñeiro: cronobiografía e cartas. Cadernos Ramón Piñeiro II, [2003]

Bibliografía e hemerografía de Ramón Piñeiro: unha contribución. Cadernos Ramón Piñeiro III, [2003]

Ideas sobre a lingua galega na obra de Manuel Murguía. Cadernos Ramón Piñeiro IV, Jose Ángel García López, [2004]

Cartas de Ramón Piñeiro a Ricardo Carballo Calero. Cadernos Ramón Piñeiro V, [2004]

Idacio Lémico: Chronica (379-469). Cadernos Ramón Piñeiro VI, Xoan Bernádez Vilar, [2004]

Antón e Ramón Villar Ponte: Unha irmandade alén do sangue. Cadernos Ramón Piñeiro VII, Emilio Xosé Ínsua López, [2004]

Diálogos na néboa: Álvaro Cunqueiro e Ramón Piñeiro na xénese da literatura galega de posguerra. Cadernos Ramón Piñeiro VIII, Manuel Forcadela, [2006]

Sobre o humor de Cervantes no Quixote. Cadernos Ramón Piñeiro IX, Siro López, [2006]

Actividades científicas organizadas e previstas

Participación en reunións científicas, congresos, encontros, cursos e outros eventos

En relación...
BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro XXXI. Filgueira Valverde. Homenaxe. Quíxose con primor e feitura BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro (XXX). Antonio Blanco Freijeiro Isidoro Millán González-Pardo. Cartas habidas (1953-1990). BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro (XXIX). Nimbos: cáliz fervendo! BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro (XXVIII). Cunqueiro, destinatario. BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro XXVII. Cartas a Fermín Penzol. BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro XXVI. Rosalía na cobiza do lonxe BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro XXV. Roberto Vidal Bolaño. Escritos sobre teatro. BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro (XXIV). A luminosa mirada dos ollos de Isaac. Isaac Díaz Pardo. Obra dispersa. BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro (XXIII). Saiban cantos estas cartas viren... Álvaro Cunqueiro e Alberto Casal (1955-1961) BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro (XXII). Correspondencia de Xosé Neira Vilas con Valentín Paz-Andrade e Celso Emilio Ferreiro BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro (XXI). Correspondencia habida entre Xosé Mª Álvarez Blázquez e Isidoro Millán González-Pardo BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro (XX). Álvaro Cunqueiro. Remuíño de prosas BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro (XIX). Homenaxe a Fernando Pérez-Barreiro Nolla BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro (XVIII). Cartas de Ramón Cabanillas a Isidoro Millán en modo de antífona BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro (XVII). Bibliografía e hemerografía de Ramón Piñeiro BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro XVI. i en todo silencio preguntado. Celebración de Uxío Novoneyra II (1930-1999) BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro XV. Ramón Piñeiro: Epistolario Lugués BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro (XIV). A casa! o val! a patria homilde! Celebración de Uxío Novoneyra (1930 – 1999) BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro (XIII) BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro (XII) BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro (XI) BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro IX Sobre o humor de Cervantes no Quixote BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro VIII Diálogos na néboa: Álvaro Cunqueiro e Ramón Piñeiro na xénese da literatura galega de posguerra. BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro (VII) BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro (VI) BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro (V) BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro (IV) BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro (III) BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro (II) BDO:  Cadernos Ramón Piñeiro (I)