CRPIH

 

XIADA 2.6

Etiquetador/Lematizador do Galego Actual.

2016

XIADA é o nome que recibe o Etiquetador/Lematizador do Galego Actual. Na súa páxina web pódese acceder a unha versión de demostración en liña do etiquetador, descargar tanto o corpus de adestramento como o léxico que emprega e ver a información relativa ás etiquetas morfosintácticas que utiliza.