CRPIH

O Centro Ramón Piñeiro está encargado de promover, desenvolver e dar difusión a proxectos e programas galegos de estudos lin­güísticos, literarios, históricos e antropolóxicos.

 • TERGAL

  Banco de termos galegos recomendados.

 • MedDB 3

  Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa.

 • CORGAetq 2.6

  Corpus de Referencia do Galego Actual etiquetado.

 • CORGA 1.7

  Corpus de Referencia do Galego Actual.

 • CODOLGA 10

  Corpus Documentale Latinum Gallaeciae.

 • DiTerLi 2

  Base de datos do Dicionario de Termos Literarios.

 • BiRMED 2

  Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval.

 • BILEGA 2

  Bibliografía informatizada da lingua galega.

 • XIADA 2.6

  Etiquetador/Lematizador do Galego Actual.

 • CFG

  Cadernos de Fraseoloxía Galega.

 • Informes de Literatura

  Informes de Literatura.

 • Cotovía

  Sistema de conversión texto-voz bilingüe para Galego

 • Logo Bolsas de formación

  Bolsas de formación

  Anúnciase un requirimento de emenda de documentación no procedemento de convocatoria de oito bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Actualizado o 12/09/2017). Máis información.

 • Logo Catálogo de publicacións

  Catálogo de publicacións

  O catálogo en liña de publicacións do Centro Ramón Piñeiro queda actualizado incluíndo as novidades correspondentes ao segundo semestre do ano 2015 e ao primeiro do ano 2016. Na sección de Publicacións pode acceder ao catálogo completo incluíndo orixinais en formato dixital.

 • Logo Informe de Literatura 2015

  Informe de Literatura 2015

  Publicado un novo Informe de Literatura, cos datos do desenvolvemento da Literatura galega no ano 2015. Pode acceder a tódolos informes publicados en formato PDF na sección de Recursos.

 • Logo TERGAL: Banco de termos galegos recomendados

  TERGAL: Banco de termos galegos recomendados

  O Servizo de Terminoloxía Galega (TERMIGAL) vén de publicar na páxina do Centro Ramón Piñeiro TERGAL, unha base de datos en liña na que se dan a coñecer as denominacións galegas aprobadas para conceptos das distintas linguas de especialidade, con equivalentes noutras linguas: TERGAL.

 • Logo Nova versión MedDB

  Nova versión MedDB

  Publicada unha nova versión da base de datos da lírica profana galego-portuguesa: MedDB3.

 • Logo Medioevo Europeo

  Medioevo Europeo

  O Centro Ramón Piñeiro é membro de “Medioevo Europeo” COST Action IS1005 (Medieval Cultures and Technological Resources), unha acción soportada por COST (European Cooperation in Science and Technology), dentro do 7 Programa Marco da UE, e xestionada pola ESF (European Science Foundation) que actúa de axente executor, e asume a súa secretaría científica. Medioevo Europeo.