CRPIH

O Centro Ramón Piñeiro está encargado de promover, desenvolver e dar difusión a proxectos e programas galegos de estudos lin­güísticos, literarios, históricos e antropolóxicos.

 • BILEGA 3

  Bibliografía informatizada da lingua galega.

 • CODOLGA 15 (2018)

  Corpus Documentale Latinum Gallaeciae.

 • CORGA 3.1

  Corpus de Referencia do Galego Actual.

 • DiTerLi 2

  Base de datos do Dicionario de Termos Literarios.

 • BiRMED 2

  Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval.

 • TERGAL

  Banco de termos galegos recomendados.

 • MedDB 3

  Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa.

 • ArGaMed

  Arquivo Galicia Medieval.

 • XIADA 2.7

  Etiquetador/Lematizador do Galego Actual.

 • CFG

  Cadernos de Fraseoloxía Galega.

 • Informes de Literatura

  Informes de Literatura.

 • Cotovía

  Sistema de conversión texto-voz bilingüe para Galego

 • Logo Catálogo de publicacións

  Catálogo de publicacións

  O catálogo en liña de publicacións do Centro Ramón Piñeiro actualízase coa publicación “Coa palabra na boca. Suxestións para traballar con refráns nas aulas” de Xaime Iglesias González. Na sección de Publicacións pode acceder ao catálogo completo incluíndo orixinais en formato dixital.

 • Logo Literatura, pré-escolar e ensino básico: centro e periferias

  Literatura, pré-escolar e ensino básico: centro e periferias

  Literatura, pré-escolar e ensino básico: centro e periferias. Escola superior de educaçao do Porto. 12, 13 e 14 de decembro de 2019. Máis información.

 • Logo Bolsas de formación 2019

  Bolsas de formación 2019

  Resolución de adxudicación no procedemento de convocatoria de nove bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Actualizado o 16/10/2019). Máis información.

 • Logo Presentación de ArGaMed

  Presentación de ArGaMed

  Primeiro número da serie de publicacións Arquivo Galicia Medieval: O Códice de Florencia das Cantigas de Santa María (B.R. 20). Transcrición Paleográfica.

 • Logo Nova versión da BILEGA

  Nova versión da BILEGA

  Versión 3 de BILEGA totalmente anovada.

 • Logo Informe de Literatura 2017

  Informe de Literatura 2017

  Publicado un novo Informe de Literatura, cos datos do desenvolvemento da Literatura galega no ano 2017. Pode acceder a tódolos informes publicados en formato PDF na sección de Recursos.

 • Logo Lembranza de Manuel Regueiro

  Lembranza de Manuel Regueiro

  Falece Manuel Regueiro Tenreiro, exdirector xeral de Política Lingüística e primeiro director do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades. Ler máis.

 • Logo Nova versión do CODOLGA

  Nova versión do CODOLGA

  Versión 15 (2018) do CODOLGA.

 • Logo Palabra de Muller

  Palabra de Muller

  Lembrando a Luísa Villalta no seu quince cabodano o mércores 6 de marzo no salón de actos do Pazo de San Roque. Máis información.