CRPIH

O Centro Ramón Piñeiro está encargado de promover, desenvolver e dar difusión a proxectos e programas galegos de estudos lin­güísticos, literarios, históricos e antropolóxicos.

 • BILEGA 3

  Bibliografía informatizada da lingua galega.

 • MedDB 3

  Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa.

 • CODOLGA 16 (2019)

  Corpus Documentale Latinum Gallaeciae.

 • CORGA 3.2

  Corpus de Referencia do Galego Actual.

 • DiTerLi 2

  Base de datos do Dicionario de Termos Literarios.

 • BiRMED 2

  Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval.

 • TERGAL

  Banco de termos galegos recomendados.

 • ArGaMed

  Arquivo Galicia Medieval.

 • XIADA 2.7

  Etiquetador/Lematizador do Galego Actual.

 • CFG

  Cadernos de Fraseoloxía Galega.

 • Informes de Literatura

  Informes de Literatura.

 • Cotovía

  Sistema de conversión texto-voz bilingüe para Galego

 • Logo Nova versión da BILEGA

  Nova versión da BILEGA

  Versión 3.1 de BILEGA con varias correccións e melloras.

 • Logo Bolsas de formación 2020

  Bolsas de formación 2020

  Nota informativa relativa á proposta de resolución provisional no procedemento de convocatoria de 10 bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Actualizado o 06/10/2020). Máis información.

 • Logo Nova versión MedDB

  Nova versión MedDB

  Versión 3.7 de MedDB que permite o acceso ás imaxes dos manuscritos con calidade mellorada: MedDB3.

 • Logo Nova versión do CORGA

  Nova versión do CORGA

  Nova versión 3.2 do Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA).

 • Logo Catálogo de publicacións

  Catálogo de publicacións

  O catálogo en liña de publicacións do Centro Ramón Piñeiro actualízase coa publicación “Coa palabra na boca. Suxestións para traballar con refráns nas aulas” de Xaime Iglesias González. Na sección de Publicacións pode acceder ao catálogo completo incluíndo orixinais en formato dixital.

 • Logo Presentación de ArGaMed

  Presentación de ArGaMed

  Primeiro número da serie de publicacións Arquivo Galicia Medieval: O Códice de Florencia das Cantigas de Santa María (B.R. 20). Transcrición Paleográfica.