CRPIH

O Centro Ramón Piñeiro está encargado de promover, desenvolver e dar difusión a proxectos e programas galegos de estudos lin­güísticos, literarios, históricos e antropolóxicos.

 • CODOLGA 17 (2020)

  Corpus Documentale Latinum Gallaeciae.

 • Palmed

  Base de datos Paleográfica da Lírica Galego-Portuguesa.

 • MedDB 3

  Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa.

 • BILEGA 3

  Bibliografía informatizada da lingua galega.

 • CORGA 3.2

  Corpus de Referencia do Galego Actual.

 • DiTerLi 2

  Base de datos do Dicionario de Termos Literarios.

 • BiRMED 2

  Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval.

 • TERGAL

  Banco de termos galegos recomendados.

 • CFG

  Cadernos de Fraseoloxía Galega.

 • Informes de Literatura

  Informes de Literatura.

 • ArGaMed

  Arquivo Galicia Medieval.

 • XIADA 2.7

  Etiquetador/Lematizador do Galego Actual.

 • Cotovía

  Sistema de conversión texto-voz bilingüe para Galego

 • Logo Bolsas de formación 2021

  Bolsas de formación 2021

  Anúnciase o procedemento de convocatoria de once bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Actualizado o 19/07/2021). Máis información.

 • Logo Cadernos de Fraseoloxía Galega 21

  Cadernos de Fraseoloxía Galega 21

  Publicado o número 21 dos Cadernos de Fraseoloxía Galega dispoñible ao completo e por artigos en CFG.

 • Logo Catálogo de publicacións

  Catálogo de publicacións

  O catálogo en liña de publicacións do Centro Ramón Piñeiro actualízase con varios títulos. Na sección de Publicacións pode acceder ao catálogo completo incluíndo orixinais en formato dixital.

 • Logo CODOLGA: Corpus Documentale Latinum Gallaeciae

  CODOLGA: Corpus Documentale Latinum Gallaeciae

  Nova versión 17 (2020) de CODOLGA en: http://corpus.cirp.gal/codolga

 • Logo Palmed: Base de datos Paleográfica da Lírica Galego-Portuguesa

  Palmed: Base de datos Paleográfica da Lírica Galego-Portuguesa

  Nova versión 1.2 de Palmed que inclúe a actualización das cantigas, os criterios de transcrición e un interface renovado: PALMED.

 • Logo Informe de Literatura 2018

  Informe de Literatura 2018

  Publicado un novo Informe de Literatura, cos datos do desenvolvemento da Literatura galega no ano 2018. Pode acceder a tódolos informes publicados en formato PDF na sección de Recursos.

 • Logo Nova versión MedDB

  Nova versión MedDB

  A versión 3.10 de MedDB permite consultas ao corpus usando lemas: MedDB3.

 • Logo Nova versión da BILEGA

  Nova versión da BILEGA

  Versión 3.1 de BILEGA con varias correccións e melloras.