O Centro Ramón Piñeiro está encargado de promover, desenvolver e dar difusión a proxectos e programas galegos de estudos lin­güísticos, literarios, históricos e antropolóxicos.

CORGA

Corpus de Referencia do Galego Actual.

Versión 4.1

CODOLGA

Corpus Documentale Latinum Gallaeciae.

Versión 20 (2023)

FONTEGAM

Fontes Textuais da Galicia Medieval.

Versión 1.0

GALITA

Dicionario galego italiano.

Versión 1.0

Palmed

Base de datos Paleográfica da Lírica Galego-Portuguesa.

Versión 2.1

BiRMED

Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval.

Versión 3.0

BILEGA

Bibliografía informatizada da lingua galega.

Versión 3.2

DiTerLi

Base de datos do Dicionario de Termos Literarios.

Versión 3.0

MedDB

Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa.

Versión 3.11

TERGAL

Banco de termos galegos recomendados.

Versión 1.5.2

CANTICAR

Cartografía da lírica profana galego-portuguesa

XIADA 2.9

Etiquetador / Lematizador do Galego Actual.

Informes

Informes de Literatura.

CFG

Cadernos de Fraseoloxía Galega.

ArGaMed

Arquivo Galicia Medieval.

Cotovía

Sistema de conversión texto-voz bilingüe para Galego

Logo Bolsas de formación 2024
Bolsas de formación 2024

Anúnciase o procedemento de convocatoria de dez bolsas de formación en proxectos de investigación do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades (Actualizado o 16/07/2024). Máis información.

Logo CANTICAR
CANTICAR

O Centro Ramón Piñeiro publica CANTICAR, recurso que materializa de forma gráfica os topónimos da lírica profana galego-portuguesa: CANTICAR.

Logo Novas versións do CORGA e de XIADA
Novas versións do CORGA e de XIADA

Nova versión 4.1 do Corpus de Referencia do Galego Actual (CORGA) e 2.9 do Etiquetador/Lematizador do Galego Actual (XIADA).

Logo Catálogo de publicacións
Catálogo de publicacións

O catálogo en liña de publicacións do Centro Ramón Piñeiro actualízase con varios títulos. Na sección de Publicacións pode acceder ao catálogo completo incluíndo orixinais en formato dixital.

Logo FONTEGAM
FONTEGAM

O Centro Ramón Piñeiro publica FONTEGAM, recurso que permite a busca combinada de información relativa á Galicia medieval nos textos latinos do Corpus Documentale Latinum Gallaeciae (CODOLGA) e nos textos romances do Corpus Galego-Portugués Antigo (CGPA): FONTEGAM.