Logo Cadernos Ramón Piñeiro XXXII. Epistolario Ramón Piñeiro - Xosé Neira Vilas
Cadernos Ramón Piñeiro XXXII. Epistolario Ramón Piñeiro - Xosé Neira Vilas

Armando Requeixo (editor)

(2015)

978-84-453-5199-4

Prezo: 9 €

Páxinas: 177

Formato: 240x170 mm

Imprime: Grafisant, S.L.

Descargar (3 MB)

Epistolario Ramón Piñeiro - Xosé Neira Vilas, recupera un importante material documental e epistolar entre dous persoeiros decisivos na historia literaria, cultural e sociopolítica da Galicia de aquén e alén mar na segunda metade do século XX. Consérvanse un total de sesenta e nove cartas cruzadas entre Piñeiro e Neira Vilas. O período que cobre esta correspondencia vai dende o 5 de xaneiro de 1959 ata xaneiro de 1990.