Actualizado o 19/07/2021

Logo Recuperación de textos literarios e xornalísticos galegos

O proxecto está centrado na recuperación de textos literarios e publicacións de prensa anteriores a 1975. O obxectivo fundamental é a edición e actualización de obras e cabeceiras de difícil consulta nos seus orixinais, a compilación de textos dispersos en prensa para a súa edición por xunto e a publicación de obras de época que, por motivos diversos, ficaron inéditas.

O proxecto conta con varias coleccións:

 • Cadernos Ramón Piñeiro (Cadernos de Pensamento e Cultura). Nesta colección publícase anualmente un monográfico centrado na figura homenaxeada no Día das Letras Galegas, mais tamén dá cabida a ensaios de tema vario e a exhumacións epistolares.

 • Colección Láncara de Poesía. Nesta colección recóllense poemarios que levan tempo sen editarse e, polo mesmo, son de difícil acceso e tamén compilacións de poemas esparexidos pola prensa ou outras publicacións.

 • Colección Narrativa Recuperada. Nesta colección recóllense volumes narrativos e compilacións de relatos esparexidos pola prensa ou outras publicacións do período comprendido entre as últimas décadas do século XIX e os primeiros lustros do século XX.

Dirección/Coordinación

Armando Requeixo arcuba@edu.xunta.gal 881996159

Equipo asesor

 • Luís Alonso Girgado (Director do Proxecto “Recuperación de textos poéticos e xornalísticos galegos”, 1994-2016)
 • Modesto Hermida García (Director do Proxecto “Narrativa recuperada”, 1997-2012)
 • Ramón López Vázquez

Persoal vinculado

Bolseira actual

 • Laura Caamaño Pérez

Histórico de bolseiros do proxecto

 • Amelia Rodrigues Esteves (1994-1998)
 • Begoña Eguizábal Gándara (1994-1998)
 • Xoán Carlos Domínguez Alberte (1994-1998)
 • Josefa Beloso Gómez (1998-2002)
 • Natalia Regueiro (1998-2002)
 • Lourdes Pazo García (1998-1999)
 • María Teresa Monteagudo Cabaleiro (1999-2002)
 • María Cuquejo Enríquez (2003-2006)
 • Carmen Fariña Miranda (2003-2006)
 • Marisa Moreda Leirado (2006-2009)
 • María Vilariño Suárez (2006-2009)
 • Élida Abal Santorum (2009-2012)
 • Alexandra Cillero Prieto (2009-2012)
 • Lorena Domínguez Mallo (2012-2013)
 • Laura Mariño Taibo (2013-2015)
 • Laura Piñeiro Pais (2015-2017)
 • Belén Bouzas Gorgal (2017-2019)

Histórico doutros bolseiros colaboradores

 • Rafael Adán Rodríguez
 • María Eulalia Agrelo Costas
 • María Teresa Araújo García
 • Laura Blanco Casás
 • Alexandra Cabaleiro Carro
 • Xabier Campos Villar
 • César Camoira Vega
 • María Carmen García Arias
 • María Fe González Fernández
 • Anastasio Iglesias Blanco
 • María Lojo Abeijón
 • Xurxo Martínez González
 • Isabel Mociño González
 • Marta Neira Rodríguez
 • Xoán Carlos Rodríguez Pérez
 • Anxo Rajó Pazó
 • Nuria Rouco Aneiros
 • Mario Romero Triñanes
 • María Vanesa Solís Cortizas
 • María Isabel Soto López
 • María Montserrat Vázquez Rivero

Histórico de colaboradores

 • Segundo Alvarado Feijóo Montenegro
 • Xosé María Álvarez Cáccamo
 • Xabier Castro Rodríguez
 • Francisco X. de la Colina Unda
 • Iris Cochón
 • Baldomero Cores Trasmonte
 • Mario Couceiro Bescos
 • Isaac Díaz Pardo
 • Francisco Fernández del Riego
 • Manuel María Fernández Teixeiro
 • Xosé Gregorio Ferreiro Fente
 • Raimundo García Domínguez, Borobó.
 • Constantino García González
 • Manuel González González
 • Bernardino Graña
 • Siro López
 • Xurxo Martínez Crespo
 • Francisco Martínez Hidalgo
 • Juan José Moralejo Álvarez
 • Ramón Nicolás
 • Luz Pozo Garza
 • Xesús Precedo Lafuente
 • Manuel Quintáns Suárez
 • Claudio Rodríguez Fer
 • Raúl Souto Castelo
 • Anxo Tarrío Varela
 • Marcos Valcárcel
 • Benito Varela Jácome
 • Dora Vázquez Iglesias
 • Pura Vázquez Iglesias
 • Xosé Manuel Vélez
 • Nicolás Vidal
 • Roberto Vidal Bolaño
 • Luísa Villalta

Publicacións resultantes

Colección Láncara de Poesía

Dirección

Armando Requeixo

Asesor

Luís Alonso Girgado (Director 1998-2016)

Obras

 • Manuel Núñez González: Salayos e outros poemas. Luís Alonso Girgado e Amelia Rodrigues Esteves (edición), 1998.

 • Xulio Sigüenza: Obra galega. Luís Alonso Girgado (dirección); Josefa Beloso Gómez (edición), 2000.

 • Manuel Murguía: Escolma. Luís Alonso Girgado e Teresa Monteagudo Cabaleiro (edición), 2000.

 • Ramón Cabanillas, Eladio Rodríguez González: A saudade nos poetas gallegos. Luís Alonso Girgado e Teresa Monteagudo Cabaleiro (edición), 2000.

 • Eladio Rodríguez González: Escolma. Constantino García, Luís Alonso Girgado e Teresa Monteagudo Cabaleiro (edición), 2001.

 • Constantino García: O libro das palabras (Obra xornalística completa). Teresa Monteagudo Cabaleiro, María Carme García Arias (edición), 2003.

 • Augusto Mª Casas: O vento segrel. Luís Alonso Girgado, Carmen Fariña Miranda (edición), 2003.

 • Xosé Crecente Vega: Folla Bricia. Ricardo Polín (edición), 2003.

 • Álvaro de las Casas: Sulco e vento. Luís Alonso Girgado (dirección); María Cuquejo Enríquez (edición), 2004.

 • Xosé Otero Espasandín: Obra galega. María Cuquejo Enríquez (edición, introdución e notas); Xosé Gregorio Ferreiro Fente (colaboración), 2006.

 • Daniel Pernas Nieto: Fala das Musas e outros poemas. Armando Requeixo (edición), 2014.

 • Eloy Luis André: Poesía galega. César Camoira Vega (edición), 2014.

Colección Narrativa Recuperada

Dirección

Armando Requeixo

Asesor

Modesto Hermida García (Director 1997-2012)

Obras

 • Xesús Rodríguez López: A cruz de salgueiro e outros relatos. Manuel González González e María González González (edición), 1997.

 • Manuel Lois Vázquez: Alira de Elfe. A reina loba e outros relatos. María Teresa Monteagudo Cabaleiro (edición), 1998.

 • Manuel Amor Meilán: Baixo do alpendre e outros relatos. María Teresa Araújo García (edición), 1998.

 • Heraclio Pérez Placer: Obra narrativa en galego. Isabel Soto López (edición), 1998.

 • Aurelio Ribalta y Copete: Obra narrativa en galego. María Eulalia Agrelo Costas (edición), 2000.

 • Uxío Carré Aldao: Obra narrativa en galego. Mario Romero Triñanes (edición), 2000.

 • Manuel Lugrís Freire: A obra narrativa en galego de Manuel Lugrís Freire. Xabier Campos Villar (edición), 2000.

 • Roque Pesqueira Crespo: Relatos e outras prosas de Roque Pesqueira Crespo. María Teresa Araújo García (edición), 2001.

 • Ángel Vázquez Taboada: As noites no fogar e outros textos. Alexandra Cabaleiro Carro (edición), 2001.

 • VV. AA.: Narradores ocasionais do século XIX. Relato breve. Modesto Hermida García (coordinador), 2003.

 • Valentín Lamas Carvajal: Gallegada e outros textos en prosa de Valentín Lamas Carvajal. Rafael Adán Rodríguez (edición), 2004.

 • Amador Montenegro Saavedra: Obra narrativa en galego de Amador Montenegro Saavedra. María Eulalia Agrelo Costas e Isabel Mociño González (edición), 2007.

 • Avelino Rodríguez Elías: Contos do turreiro e outros relatos. Anxo Rajó Pazó (edición), 2010.

 • Fortunato Cruces: A obra narrativa en galego de Fortunato Cruces. Vanesa Solís Cortizas (edición), 2013.

 • Ricardo Carballal Lafourcade: O tesouro acobillado e outros relatos. César Camoira Vega (edición), 2017.

Prensa

Dirección

Armando Requeixo

Asesor

Luís Alonso Girgado (Director 1994-2016)

Volumes

 • Aturuxo. Revista de poesía e crítica (Ferrol, 1952-1960). Luís Alonso Girgado (editor); Xabier Castro Rodríguez, Xoán Carlos Domínguez Alberte, Begoña Eguizábal Gándara, Manuel Quintáns Suárez e Amelia Rodrigues Esteves (colaboración), 1994.

 • Alba. Hojas de poesía. Follas de poesía (A Coruña, 1948- Vigo, 1956). Luís Alonso Girgado (dirección); Xabier Castro Rodríguez, Xoán Carlos Domínguez Alberte, Begoña Eguizábal Gándara e Amelia Rodrigues Esteves (edición), 1995.

 • Gelmírez. Hojas de otoño a primavera (Santiago de Compostela, 1945-1946). Luís Alonso Girgado (dirección); Xabier Castro Rodríguez, Xoán Carlos Domínguez Alberte, Begoña Eguizábal Gándara e Amelia Rodrigues Esteves (edición), 1995.

 • Posío (Ourense, 1945-1946). Luís Alonso Girgado (dirección); Xoán Carlos Domínguez Alberte, Begoña Eguizábal Gándara e Amelia Rodrigues Esteves (edición), 1995.

 • La Noche. Suplemento del Sábado (Santiago de Compostela, 1949-1950). Luís Alonso Girgado (dirección); Xabier Castro Rodríguez, Xoán Carlos Domínguez Alberte, Begoña Eguizábal Gándara, Manuel Quintáns Suárez e Amelia Rodrigues Esteves (edición), 1996.

 • Plumas e Letras en La Noche (1946-1949).Luís Alonso Girgado (dirección); Xabier Castro Rodríguez, Xoán Carlos Domínguez Alberte, Begoña Eguizábal Gándara, Manuel Quintáns Suárez e Amelia Rodrigues Esteves (edición), 1996.

 • Posío, Arte y Letras (Ourense, 1951-1954). Luís Alonso Girgado (dirección); Xoán Carlos Domínguez Alberte, Begoña Eguizábal Gándara e Amelia Rodrigues Esteves (edición), 1996.

 • Resol (Galicia, 1932-1936), Bos Aires (1937-1938), Galicia (1990). Luís Alonso Girgado (dirección); Xoán Carlos Domínguez Alberte, Begoña Eguizábal Gándara e Amelia Rodrigues Esteves (edición), 1997.

 • Cristal (Pontevedra, 1932-1933). Luís Alonso Girgado (dirección); Xoán Carlos Domínguez Alberte, Begoña Eguizábal Gándara, Amelia Rodrigues Esteves (edición), 1998.

 • Cultura Gallega (A Habana, 1936-1940) [Facsímile dos anos 1936-1937]. Luís Alonso Girgado (introdución); Xoán Carlos Rodríguez Pérez (colaborador); Josefa Beloso, Natalia Regueiro (índices); Yolanda Vidal Felipe e Dania Vázquez Matos (referencias hemerográficas), 1999.

 • A Gaita Gallega (A Habana, 1885-1889). Luís Alonso Girgado (dirección); Natalia Regueiro (estudo introdutorio), Amelia Rodrigues Esteves, Lourdes Pazo García, María José García Merino, María Vilariño Suárez (colaboracion), 1999.

 • Galiza (Mondoñedo 1930-1933).Luís Alonso Girgado (introdución); Amelia Rodrigues Esteves e Begoña Eguizábal Gándara (revisión e índices), 1999.

 • La Tierra Gallega (A Habana, 1915). La Alborada (La Habana, 1912).Luís Alonso Girgado (introdución); Amelia Rodrigues Esteves, Teresa Monteagudo Cabaleiro e Xoán Carlos Rodríguez Pérez (revisión e índices), 1999.

 • Nós. Páxinas gallegas do diario da Cruña ‘El Noroeste’ (1918-1919). Luís Alonso Girgado e Teresa Monteagudo Cabaleiro (edición), 2001.

 • Galicia Moderna. Semanario de Intereses Generales (A Habana, 1885-1890). Luís Alonso Girgado (director); Natalia Regueiro (introdución); Josefa Beloso Gómez (colaboración), 2002.

 • Tapal. Noia, 1950. Luís Alonso Girgado (dirección); Carmen Fariña Miranda (edición), 2003.

 • La Tierra Gallega (A Habana, 1894-1896). Luís Alonso Girgado e Teresa Monteagudo Cabaleiro (edición), 2003.

 • Aires d’a miña terra (Bos Aires, 1908-1909). Luís Alonso Girgado (dirección); Carmen Fariña Miranda (edición), 2004.

 • Centro gallego (Montevideo, anos 1917-1918, números 1-13). Luís Alonso Girgado e María Cuquejo Enríquez (edición), 2004.

 • Eco de Galicia (A Habana, 1917-1936). Luís Alonso Girgado (dirección); María Lojo Abeijón (edición), 2004.

 • Tierra Gallega: Seminario regional ilustrado (Montevideo, 1917-1918). Luís Alonso Girgado (dirección); Carmen Fariña Miranda (edición), 2004.

 • Airiños d’a miña terra (A Habana, 1909). Luís Alonso Girgado (introdución e índices); María Cuquejo Enríquez (edición), 2005.

 • Eufonía (Buenos Aires 1958-1959). Luís Alonso Girgado, María Cuquejo Enríquez e Manuel Quintáns Suárez (edición), 2005.

 • Galicia. Revista do Centro Galego (Montevideo, 1929, número 151). Luís Alonso Girgado (introdución); María Cuquejo Enríquez (edición), 2005.

 • Alma Gallega (Montevideo, 1919-1967). Luís Alonso Girgado e María Vilariño Suárez (edición), 2006.

 • Arazua (Montevideo, 1929-1930) – Raza Celta (Montevideo, 1934-1935). Luís Alonso Girgado, María Vilariño Suárez (edición), 2006.

 • Galicia. Revista del Centro Gallego (Caracas, 1952-1954). Francisco Fernández del Riego (proloquio); Luís Alonso Girgado (introdución e índices); Xurxo Martínez Crespo (colaboración); Marisa Moreda Leirado, María Vilariño Suárez (edición), 2006.

 • Galicia Nueva (Montevideo, 1918).Luís Alonso Girgado e María Vilariño Suárez (edición), 2006.

 • La Unión Gallega. Luís Alonso Girgado (dirección); Manuel Quintáns Suárez (ficha técnica, estudo e índices), 2006.

 • Universitarios. Revista de la F.U.E (Santiago de Compostela, 1932-1933). María Cuquejo Enríquez e Luís Alonso Girgado (edición), 2006.

 • Yunque. Periódico de vanguardia política.Luís Alonso Girgado, Marisa Moreda Leirado e María Vilariño Suárez (edición), 2006.

 • Galicia. Revista semanal ilustrada (A Habana, 1902-1930) [Facsímile dos anos 1902-1903]. Luís Alonso Girgado (dirección); María Vilariño Suárez (edición, estudo e índices), 2007.

 • Mundo gallego. Revista de Galicia en América (Bos Aires, 1951-1952). Luís Alonso Girgado, Marisa Moreda Leirado e María Vilariño Suárez (edición), 2007.

 • Prensa galega en Arxentina (1907-1963): Lar Galician/Alalá/Alborada/Alén Mar. Luís Alonso Girgado, Marisa Moreda Leirado e María Vilariño Suárez (edición), 2007.

 • Suevia. (Bos Aires, 1913. Revista gallega regionalista) / (Bos Aires, 1916. Revista gallega). Luís Alonso Girgado (estudo introdutorio); Marisa Moreda Leirado e María Vilariño Suárez (edición), 2007.

 • 1985. Almanaque gallego.Manuel Quintáns Suárez, Alexandra Cillero Prieto, Élida Abal Santorum e Luís Alonso Girgado (edición), 2008.

 • Bohemia. Revista semanal ilustrada (A Habana, 25 de abril de 1915). Luís Alonso Girgado (introdución); Marisa Moreda Leirado (edición), 2008.

 • Escolma de almanaques galegos (1865-1929) [Bos Aires–A Habana–Galicia]. Luís Alonso Girgado (dirección); Manuel Quintáns Suárez, Élida Abal Santorum e Alexandra Cillero Prieto (edición), 2008.

 • Galicia. Revista semanal ilustrada (A Habana, 1902-1930) [Facsímile dos anos 1904-1905]. Luís Alonso Girgado (dirección); María Vilariño Suárez (edición, estudo e índices), 2008.

 • El Gallego. Periódico semanal. Órgano de los intereses de su nombre.Luís Alonso Girgado (dirección); Marisa Moreda Leirado e Manuel Quintáns Suárez (edición), 2008.

 • Lérez. Revista do centro pontevedrés de Bos Aires (1962). Luís Alonso Girgado, Élida Abal Santorum e Alexandra Cillero Prieto (edición), 2008.

 • Prensa galega da Arxentina (1935-1964). Luís Alonso Girgado, Élida Abal Santorum e Alexandra Cillero Prieto (edición), 2008.

 • Saudade. Verba galega nas américas (México, D.F., 1942-1953). Luís Alonso Girgado, Marisa Moreda Leirado e María Vilariño Suárez (edición), 2008.

 • Céltiga. Bos Aires (1924-1932). Luís Alonso Girgado, Élida Abal Santorum e Alexandra Cillero Prieto (edición), 2009.

 • O Irmandino. Órgao da Irmandade Galeguista do Uruguai. Manuel Quintáns Suárez (presentación); Pablo Díaz Durán (introdución e índices); Élida Abal Santorum e Alexandra Cillero Prieto (edición); Luís Alonso Girgado (dirección), 2010.

 • Céltiga. 1925-1926.Luís Alonso Girgado, Manuel Quintáns Suárez, Élida Abal Santorum, Alexandra Cillero Prieto e Lorena Domínguez Mallo (edición), 2013.

 • Xistral. Revista de Poesía (Lugo, 1949). Luís Alonso Girgado e Laura Piñeiro Pais (edición), Claudio Rodríguez Fer (introdución), 2016.

Cadernos Ramón Piñeiro

Director

Armando Requeixo

Consello asesor

 • Luís Alonso Girgado (Codirector 2003-2016)
 • Luís Cochón Touriño (Codirector 2012-2016)
 • Xesús Ferro Ruibal
 • Anxo González Fernández
 • Ramón López Vázquez (Codirector 2003-2016)
 • Segundo Pérez López
 • Manuel Quintáns Suárez
 • Anxo Tarrío Varela
 • Andrés Torres Queiruga

Números publicados

 • Cadernos Ramón Piñeiro I: Ramón Piñeiro: dúas lecturas.Anxo González Fernández, Ramón López Vázquez (editores), 2003.

 • Cadernos Ramón Piñeiro II: Ramón Piñeiro: cronobiografía e cartas. Luís Alonso Girgado, Teresa Monteagudo Cabaleiro (editores), 2003.

 • Cadernos Ramón Piñeiro III: Bibliografía e hemerografía de Ramón Piñeiro: unha contribución.Luís Alonso Girgado, María Cuquejo Enríquez, Teresa Monteagudo Cabaleiro (editores), 2003.

 • Cadernos Ramón Piñeiro IV: Ideas sobre a lingua galega na obra de Manuel Murguía.José Ángel García López (editor), 2004.

 • Cadernos Ramón Piñeiro V: Cartas de Ramón Piñeiro a Ricardo Carballo Calero. Luís Alonso Girgado, María Cuquejo Enríquez, Carmen Fariña Miranda (editores), 2004.

 • Cadernos Ramón Piñeiro VI: Idacio Lémico: chronica (379-479).Xoán Bernárdez Vilar (editor), 2004.

 • Cadernos Ramón Piñeiro VII: Antón e Ramón Villar Ponte: Unha irmandade alén do sangue.Emilio Xosé Ínsua López (editor), 2004.

 • Cadernos Ramón Piñeiro VIII: Diálogos na néboa: Álvaro Cunqueiro e Ramón Piñeiro na xénese da literatura galega de posguerra.Manuel Forcadela (editor), 2005.

 • Cadernos Ramón Piñeiro IX: Sobre o humor de Cervantes no Quixote.Siro López (editor), 2005.

 • Cadernos Ramón Piñeiro X:Alva Martínez Teixeiro.A pretensa nostalxia da autoridade (Unha interpretación parcelar d’O porco de pé, de Vicente Risco), 2007.

 • Cadernos Ramón Piñeiro XI: Cartas (a Xosé F. Filgueira Valverde, Agustín Sixto Seco, Gabriel Celaya, Miguel C. Vidal, Juan San Martín, Francisco X. Carro Rosende e Xosé M. Rodríguez Pampín).Luís Alonso Girgado, Élida Abal Santorum, Alexandra Cillero Prieto (edición), 2009.

 • Cadernos Ramón Piñeiro XII: Cartas de Ramón Piñeiro a José Luis Pensado.Luís Alonso Girgado, Élida Abal Santorum, Alexandra Cillero Prieto (edición), Mª Montserrat Vázquez Rivero (colaboración), 2009.

 • Cadernos Ramón Piñeiro XIII: Epistolario de Ramón Piñeiro a Isidoro Millán González-Pardo (1952-1971).Luís Cochón, Miro Villar (edición, introdución e notas), 2009.

 • Cadernos Ramón Piñeiro XIV: A casa! o val! a patria homilde! Chove pra que eu soñe… Celebración de Uxío Novoneyra (1930-1999).Luís Alonso Girgado, Alexandra Cillero Prieto, Élida Abal Santorum (edición); Iris e Luís Cochón (editores dos textos de Uxío Novoneyra), Montserrat Vázquez Riveiro (referencias hemerográficas), 2010.

 • Cadernos Ramón Piñeiro XV: Ramón Piñeiro: Epistolario lugués.Luís Alonso Girgado, Élida Abal Santorum, Alexandra Cillero Prieto (edición), Iris e Luís Cochón (edición das cartas a Uxío Novoneyra), 2010.

 • Cadernos Ramón Piñeiro XVI: i-en todo o silencio preguntado. Celebración de Uxío Novoneyra, II (1930-1999).Luís Cochón, Luís Alonso Girgado, Élida Abal Santorum e Alexandra Cillero Prieto (edición), 2010.

 • Cadernos Ramón Piñeiro XVII: Bibliografía e hemerografía de Ramón Piñeiro.Luís Alonso Girgado, Alexandra Cillero Prieto, Élida Abal Santorum, María Cuquejo Enríquez, Teresa Monteagudo Cabaleiro e Montserrat Vázquez Riveiro (edición), 2011.

 • Cadernos Ramón Piñeiro XVIII: Cartas de Ramón Cabanillas a Isidoro Millán en modo de antífona.Luís Cochón (edición, introdución e notas); Élida Abal Santorum (colaboración), 2011.

 • Cadernos Ramón Piñeiro XIX: Homenaxe a Fernando Pérez Barreiro-Nolla. Luís Alonso Girgado, Nicolás Vidal e Alexandra Cillero Prieto (edición), 2011.

 • Cadernos Ramón Piñeiro XX: Álvaro Cunqueiro. Remuíño de prosas.Luís Alonso Girgado, Luís Cochón e Lorena Domínguez Mallo (edición), 2011.

 • Cadernos Ramón Piñeiro XXI: Correspondencia habida entre Xosé Mª Álvarez Blázquez e Isidoro Millán González-Pardo.Xosé Mª Álvarez Cáccamo (prólogo); Rosario Álvarez (exergo); Luís Cochón (edición); Alexandra Cillero Prieto e Lorena Domínguez Mallo (colaboración), 2012.

 • Cadernos Ramón Piñeiro XXII: Correspondencia de Xosé Neira Vilas con Valentín Paz-Andrade e Celso Emilio Ferreiro.Xosé Neira Vilas (edición e notas), 2012.

 • Cadernos Ramón Piñeiro XXIII: Saiban cantos estas cartas viren… Álvaro Cunqueiro e Alberto Casal (1955-1961).César Cunqueiro (prólogo), Luís Cochón (edición e introdución), Lorena Domínguez Mallo (colaboración), 2012.

 • Cadernos Ramón Piñeiro XXIV: A luminosa mirada nos ollos de Isaac. Isaac Díaz Pardo. Obra dispersa.Xosé Ramón Fandiño (edición e prólogo); Luís Cochón (coda), 2012.

 • Cadernos Ramón Piñeiro XXV: Roberto Vidal Bolaño. Escritos sobre teatro.Luís Cochón (edición), Lorena Domínguez Mallo (colaboración), 2013.

 • Cadernos Ramón Piñeiro XXVI: Rosalía na cobiza do lonxe.Luís Cochón, Luís Alonso Girgado e Lorena Domínguez Mallo (edición), 2013.

 • Cadernos Ramón Piñeiro XXVII: Cartas a Fermín Penzol.Luís Cochón (edición, introdución e notas); Lorena Domínguez Mallo e Anastasio Iglesias Blanco (colaboradores), 2013.

 • Cadernos Ramón Piñeiro XXVIII: Cunqueiro, destinatario.Luís Cochón (edición); Lorena Domínguez Mallo e Anastasio Iglesias Blanco (colaboradores), 2014.

 • Cadernos Ramón Piñeiro XXIX: Nimbos: cáliz fervendo!. Luís Cochón (edición), Luís Alonso Girgado (coordinación), Laura Mariño Taibo (colaboración), 2014.

 • Cadernos Ramón Piñeiro XXX: Antonio Blanco Freijeiro. Isidoro Millán González-Pardo. Cartas habidas (1953-1990). Luís Cochón (edición, introdución e notas), Laura Mariño Taibo (colaboración), 2014.

 • Cadernos Ramón Piñeiro XXXI: Filgueira Valverde. Homenaxe. Quíxose con primor e feitura.Luís Cochón e Laura Mariño Taibo (editores), 2015.

 • Cadernos Ramón Piñeiro XXXII: Epistolario Ramón Piñeiro-Xosé Neira Vilas.Armando Requeixo (editor), 2015.

 • Cadernos Ramón Piñeiro XXXIII: Epistolario Ricardo Carballo Calero Ramón Piñeiro (Historial dun libro).Luís Alonso Girgado, Luís Cochón, Nuria Rouco Aneiros e Xurxo Martínez González (editores), 2015.

 • Cadernos Ramón Piñeiro XXXIV: Xosé F. Filgueira Valverde. Escolma de textos literarios e xornalísticos.Luís Alonso Girgado e Laura Blanco Casás (editores), Manuel Quintáns Suárez (colaborador), 2015.

 • Cadernos Ramón Piñeiro XXXV: Manuel María. Cecais hai una luz. Memorabilia.Luís Cochón e Luís Alonso Girgado (editores), Laura Piñeiro Pais e Verónica Pousada Pardo (colaboradoras), 2016.

 • Cadernos Ramón Piñeiro XXXVI:Siro López Lorenzo: Cervantes e o Quixote. A invención do humorismo.Manuel González González (editor), 2016.

 • Cadernos Ramón Piñeiro XXXVII: Carlos Casares: homenaxe. De amicitia.Luís Cochón, Luís Alonso Girgado, Laura Piñeiro Pais (editores), 2017.

Outras publicacións

 • Actas das I Xornadas das Letras Galegas. Xoán Carlos Domínguez Alberte, Begoña Eguizábal Gándara, Amelia Rodrigues Esteves (editores), Luís Alonso Girgado (coordinador), 1998.

 • Ramón Cabanillas Enríquez e Eladio Rodríguez González. A saudade nos poetas gallegos.Luís Alonso Girgado, Teresa Monteagudo (edición, introdución e epílogo), 2000.

 • Ramón Armada Teixeiro: Aturuxos.Luís Alonso Girgado (edición), 2002.

 • Homenaxe a Ramón Piñeiro. Alexandra Cillero Prieto, Élida Abal Santorum (editoras), 2009.

 • Soma de craridades por Álvaro Cunqueiro e unha carta a Luís Seoane por Santiago Montero Díaz.Luís Cochón e Luís Alonso Girgado (edición), 2011.

Participación en reunións científicas, congresos, encontros, cursos e outros eventos

 • I Xornadas das Letras Galegas.Facultade de Ciencias Sociais da Universidade Nova de Lisboa, 25 e 30 de maio de 1998.
En relación...